Wij zijn van naam veranderd

De scholen van Altra en Horizon vallen onder iHub onderwijs en dat is de naam die we voortaan gebruiken. Op de website van iHub onderwijs & familiezorg kun je terecht voor meer informatie over onze organisatie, ons onderwijs en nieuws.

Educatief centrum Horizon low res 54
Educatief Centrum

Praktische informatie

Hier vindt u informatie over vrije dagen, lestijden, ziek melden en doktersbezoek. Overige praktische informatie vindt u in de schoolgids hiernaast.

Naar de schoolgids

Ziek melden

Ziek melden kan tussen 08.15 en 08.45 uur ’s ochtends naar de school bellen. De administratie is bemand vanaf 8.15 uur. Telefoon: 088 9962800.

Naar de dokter

Afspraken met de huisarts, tandarts of andere zorgverlener plant u zoveel mogelijk buiten schooltijden. Lukt dat niet? Geef het dan tijdig door aan de leerkracht of aan de administratie van school.

Lestijden

Dag Lestijd
VROC en Entree maandag t/m donderdag van 9.15 tot 14.30 uur
VROC en Entree vrijdag van 9.15 tot 13.00 uur
Interne stagebedrijven maandag t/m donderdag van 9.00 tot 14.30 uur
Interne stagebedrijven vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur

Vakanties & vrije dagen

Schoolvakanties
Zomervakantie 15 juli t/m 23 augustus 2024
Herfstvakantie 28 oktober t/m 1 november 2024
Kerstvakantie 23 december 2024 t/m 3 januari 2025
Voorjaarsvakantie 24 t/m 28 februari 2025
Meivakantie 28 april t/m 9 mei 2025
Zomervakantie 21 juli t/m 29 augustus 2025

Extra vrije dagen

Goede Vrijdag 18 april 2025
Tweede Paasdag 21 april 2025
Koningsdag 27 april 2025
Hemelvaartsdag 29 en 30 mei 2025
Tweede Pinksterdag 9 juni 2025

Studiedagen (leerlingen vrij)

5 november 2024, leerlingen vanaf 12.30 uur vrij
12 november 2024, leerlingen vanaf 12.30 uur vrij
19 november 2024, leerlingen vanaf 12.30 uur vrij
3 december 2024, leerlingen vanaf 12.30 uur vrij
10 december 2024, leerlingen vanaf 12.30 uur vrij
17 december 2024, leerlingen vanaf 12.30 uur vrij
10 januari 2025, leerlingen hele dag vrij
14 januari 2025, leerlingen vanaf 12.30 uur vrij
11 maart 2025, leerlingen vanaf 12.30 uur vrij
20 mei 2025, leerlingen vanaf 12.30 uur vrij

De studiedagen zijn onder voorbehoud.