Educatief centrum Horizon low res 54
Educatief Centrum

Aanmelden

Zij-instromen (VO/VSO-VSO overstap)

U wilt uw kind aanmelden bij Educatief Centrum.

Op deze pagina vindt u informatie over:

 • Stappen die zijn ondernomen vóór de aanmelding
 • Belangrijke datums voor het aanmelden
 • Voorrangsregels
 • Toelatingsvoorwaarden
 • Aanmeldprocedure
 • Aanmeldformulier

Heeft u vragen?
Stuur dan een mail naar aanmelden.onderwijszh@ihub.nl of bel 0800 - 4567899. Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur.

Stappen die zijn ondernomen vóór de aanmelding

U heeft met de huidige school van uw kind besproken dat voortgezet speciaal onderwijs (VSO) past bij uw kind. Dit is ook besproken met het samenwerkingsverband en zij adviseren ook een overstap naar het VSO.
In het overzicht van de samenwerkingsverbanden VO ziet u welk samenwerkingsverband verbonden is aan uw woonplaats.

Belangrijke datums voor het aanmelden

Gedurende het hele schooljaar kunnen leerlingen worden aangemeld voor een onderwijsplek op onze school. Voor alle aanmeldingen die wij binnenkrijgen vóór 11 mei 2024 geldt dat wij voor de zomervakantie kunnen laten weten of de leerling wel of niet geplaatst kan worden na de zomervakantie.

Wij kunnen niet garanderen dat er een onderwijsplek beschikbaar is, omdat we mogelijk meer aanmeldingen ontvangen dan dat er onderwijsplekken beschikbaar zijn.

Voorrangsregels

Indien wij meer aanmeldingen ontvangen dan dat er onderwijsplekken beschikbaar zijn, hanteren wij de volgende voorrangsregels:

 • Aanmeldingen van leerlingen op scholen die onder het bestuur van iHub onderwijs vallen;
 • Broers/zussen van leerlingen die al onderwijs volgen op het Educatief Centrum.

Overige aanmeldingen die niet binnen de voorrangsregels vallen, worden in behandeling genomen op volgorde van datum van aanmelding.

Toelatingsvoorwaarden

De toelatingsvoorwaarden van het Educatief Centrum zijn:

 • De leerling heeft onderwijsbehoeftes die passen bij de zorgstructuur van het voortgezet speciaal onderwijs en die binnen ons SOP vallen;
 • De school van herkomst geeft het volgende schooladvies:
  - LWT, VROC, MBO1 entree
 • Aanmelden kan vanaf 15,3 jaar. Bij start is de leerling minimaal 15,5 jaar oud;
 • Er wordt een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgegeven door het samenwerkingsverband behorende bij de gemeente van de school van herkomst. Zonder TLV kunnen wij uw kind niet inschrijven. De TLV wordt aangevraagd door de school van herkomst. Bij leerlingen zonder school van herkomst wordt de TLV wordt aangevraagd door iHub onderwijs. U krijgt hier dan bericht over van ons, en formulieren om in te vullen en ondertekenen. De TLV vragen wij aan als onze school een passend onderwijsaanbod heeft voor uw kind.
 • Voor plaatsing bij speciale voorzieningen zoals De MATE gelden aanvullende toelatingsvoorwaarden, zie het Schoolplan voor de voorwaarden.

Meer informatie over Educatief Centrum vindt u in de Schoolgids en het Schoolondersteuningsprofiel (SOP).

Aanmeldprocedure

Aanmelden voor leerlingen behorende bij samenwerkingsverband KoersVO (Rotterdam e.o.)

Voor de stappen over aanmelden van leerlingen behorende bij samenwerkingsverband KoersVO (Rotterdam e.o.) verwijzen wij u naar de Centrale aanmeldprocedure. Vanaf stap 4 geldt onderstaande informatie ook voor de leerlingen behorende bij KoersVO.

Aanmelden voor leerlingen niet behorende bij samenwerkingsverband KoersVO (Rotterdam e.o.)

Stap 1: Uw kind aanmelden bij iHub onderwijs
Via onderstaande button kunt u uw kind aanmelden voor Educatief Centrum. Na het inzenden van het volledig ingevulde formulier ontvangt u een e-mail met de bevestiging van de aanmelding.

Lees eerst alle stappen door voordat u het aanmeldformulier invult.

Belangrijk om te weten over het aanmelden van uw kind:

 • Indien uw kind is aangemeld op meerdere scholen wordt van ouders verwacht dat zij aangeven bij welke scholen uw kind is aangemeld en welke school uw eerste voorkeur heeft. De zorgplicht ligt dan bij de school van eerste voorkeur. De zorgplicht vervalt op het moment dat de school bij aanmelding aangeeft dat er geen onderwijsplek beschikbaar is.
 • Ligt uw eerste voorkeur bij een andere school dan het Educatief Centrum, maar meldt u uw kind wel aan, dan nemen wij de aanmelding nog niet in behandeling. Wij registreren uw aanmelding wel op de interesselijst. Wijzigt uw voorkeur of heeft de andere school geen plek? Geef dit zo snel mogelijk door via aanmelden.onderwijszh@ihub.nl.

Stap 2: We laten u weten of we de toelatingsprocedure starten
Wij laten u zo spoedig mogelijk weten of we de aanmelding van uw kind inhoudelijk gaan beoordelen. In dat geval is er een onderwijsplek beschikbaar en reserveren wij die voor uw kind. Mocht dit niet het geval zijn, dan krijgt u een brief dat wij overaanmeldingen hebben (dus meer aanmeldingen dan wij onderwijsplekken beschikbaar hebben), en dat uw kind op de interesselijst wordt geplaatst. Als er dan toch nog een onderwijsplek vrijkomt én uw kind is de eerste op de lijst, dan nemen wij contact met u op of u de aanmelding nog steeds wilt doorzetten. Het kan door de klassenindeling en de gehanteerde voorrangsregels voorkomen dat een leerling die later is aangemeld eerder aan de beurt is.

Stap 3: Wij vragen gegevens op bij de huidige school
Indien wij de aanmelding inhoudelijk beoordelen, vragen wij het dossier van uw kind bij u en de huidige/laatste school op. Ook levert de huidige/laatste school de onderstaande documenten bij ons aan. Indien mogelijk doen zij dit via een digitaal systeem zoals Onderwijs Transparant.

Voor de beoordeling van de toelaatbaarheid hebben wij nodig:

 • Toelaatbaarheidsverklaring (het heeft onze voorkeur dit aan te leveren inclusief deskundig advies van het samenwerkingsverband);
 • Aanvraagformulier Toelaatbaarheidsverklaring (bij geen school van herkomst) of bevestiging van toezegging Toelaatbaarheidsverklaring;
 • Ontwikkelingsperspectief (OPP) inclusief recente evaluatie en/of Groeidocument;
 • Onderwijskundige rapportage (OKR) met daarin opgenomen het niveauadvies, overgangsbewijs en recente didactische gegevens.

Indien aanwezig:

 • Psychodiagnostisch, orthopedagogisch en/of psychiatrisch onderzoek met een formele DSM-classificatie;
 • Rapportage hulpverlening;
 • Intelligentieonderzoek;
 • Dyslexie- of dyscalculieverklaring.

Als de gegevens niet via een digitaal systeem kunnen worden verstuurd, dan kunnen deze per post worden gestuurd naar:

Aanmeldbureau iHub onderwijs Zuid-Holland
Postbus 37056
3005 LB Rotterdam

Of per mail naar: aanmelden.onderwijszh@ihub.nl

Belangrijk om te weten:

 • U én de huidige/laatste school van uw kind zijn beiden verantwoordelijk voor het aanleveren van het dossier van uw kind. U ontvangt daarom altijd een kopie van de berichten die de contactpersoon van de huidige/laatste school hierover van ons ontvangt.
 • Bovenstaande informatie zullen wij indien nodig delen met andere scholen binnen ons bestuur. We doen dit alleen als we willen overleggen of deze andere locatie een passende onderwijsplek kan bieden. We delen alleen de gegevens die relevant zijn om hier een besluit over te kunnen nemen.

Stap 4: iHub onderwijs onderzoekt de aanmelding
Na ontvangst van de aanmelding en de bijbehorende dossiergegevens onderzoekt iHub onderwijs of de gewenste schoollocatie voor uw kind een passende onderwijsplek heeft. We hebben wettelijk zes weken de tijd om een besluit te nemen over de toelaatbaarheid. Deze termijn mogen we verlengen met maximaal vier weken. Als we de termijn moeten verlengen, ontvangt u daar bericht over. 

Wanneer we de benodigde dossiergegevens herhaaldelijk hebben opgevraagd, maar niet binnen de gestelde termijn hebben ontvangen, wordt de aanmelding afgesloten. U ontvangt dan een brief dat wij de aanmelding afwijzen op basis van ontbrekende gegevens.

Belangrijk om te weten: 
voor alle leerlingen die vóór 1 april 2024 zijn aangemeld en een onderwijsplek willen per schooljaar 2024-2025, start de wettelijke termijn van de toelatingsprocedure op 1 april 2024.

Stap 5: De ouders ontvangen bericht over de aanmelding
Het onderzoek van de aanmelding heeft drie mogelijke uitkomsten:

 1. De school kan voldoen aan de ondersteuningsbehoeften van uw kind én er is een onderwijsplek beschikbaar.
  U ontvangt een plaatsingsbrief. De school neemt vervolgens contact met u op voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt de startdatum op school afgesproken. Uw kind kan alleen worden ingeschreven voor de school wanneer uw kind een geldige Toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband heeft.
 2. De school kan niet aan de onderwijsbehoeften van uw kind voldoen.
  Wij nemen contact met u op voor nadere toelichting en advies. U ontvangt een afwijsbrief met onderbouwing. Wanneer de school van aanmelding zorgplicht heeft, denken wij met u mee bij het zoeken naar een passende onderwijsplek. Als de school van aanmelding onderwijsplicht heeft, dan zullen wij de leerling inschrijven en met u mee blijven zoeken naar een passende onderwijs- of zorgplek. U heeft zes weken de tijd om tegen de afwijzing in bezwaar te gaan.
 3. De school kan voldoen aan de ondersteuningsbehoeften van uw kind, maar er is géén onderwijsplek beschikbaar.
  U ontvangt een brief waarin wij aangeven dat uw kind op de wachtlijst is geplaatst. Plaatsen op een wachtlijst gebeurt bijvoorbeeld wanneer uw kind passend wordt bevonden voor een andere klas, dan waarvoor is uw kind aangemeld. Periodiek hebben wij een plaatsingsoverleg, waarin wij bekijken of er een onderwijsplek is vrijgekomen of welke andere mogelijkheden er zijn voor uw kind. Als uw kind op de wachtlijst staat, ontvangt u na afloop van elk plaatsingsoverleg schriftelijk bericht met de stand van zaken rondom de aanmelding van uw kind.