DSC 4797

Privacy

Bij Altra en Horizon onderwijs gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Om goed onderwijs te kunnen geven, onze leerlingen te kunnen begeleiden en de administratie van de school te kunnen voeren, leggen we gegevens over en van leerlingen vast. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. We leggen alleen gegevens vast die noodzakelijk zijn voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. Ouders kunnen die toestemming altijd weer intrekken.

Scholen maken ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. Altra en Horizon onderwijs heeft met haar leveranciers afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen.

Volgens de Onderwijswet moeten wij goed in de gaten houden of leerlingen niet vroegtijdig school verlaten. Ook als ze onze school hebben verlaten, moeten we nagaan of ze echt aan de vervolgopleiding zijn begonnen. Zo voorkomen we dat leerlingen tussen wal en schip belanden.

Omdat we wettelijk verplicht zijn dit bij te houden, hoeven wij de ouders en de leerling hiervoor geen toestemming te vragen.

In het privacyreglement is uitgebreid beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie van de school of bij onze functionaris gegevensbescherming: fg@ihub.nu.

Privacy risico’s bij gebruik Google Education

Onze scholen maken gebruik Google Chromebooks en Google Education. Onlangs is er een privacy-analyse uitgevoerd naar onder andere Google Education. Hieruit blijkt dat er privacyrisico’s zijn voor gebruikers. De risico’s hebben met name betrekking op de zogenaamde ‘metadata’. Hiermee kan Google onder andere zien:

  • waar gebruikers het meest op klikken;
  • hoe lang ze zijn ingelogd;
  • welke internetpagina’s en zoekopdrachten het meeste worden gebruikt.

Belangrijk: Het gaat hier dus niet om individuele leerresultaten of naam- en adresgegevens van gebruikers.

Wij vinden de privacy van onze leerlingen zeer belangrijk. Wij overwegen daarom op dit moment wat de mogelijkheden zijn voor aansluiting bij partijen of initiatieven die Google kunnen bewegen tot aanpassing van de gebruikersvoorwaarden. Ook gaan wij kijken of wij binnen de applicaties aanpassingen kunnen doen aan de instellingen om de privacy beter waarborgen.

Wat kun je zelf doen om de privacy te beschermen?

  • Log bij YouTube of Google zoekmachine niet in met het school- of privé-account.
  • Gebruik geen namen/persoonsgegevens in de titels van documenten. Deze kunnen terechtkomen in de metadata.
  • Upload geen foto’s binnen Google Education.