Wij zijn van naam veranderd

De scholen van Altra en Horizon vallen onder iHub onderwijs en dat is de naam die we voortaan gebruiken. Op de website van iHub onderwijs & familiezorg kun je terecht voor meer informatie over onze organisatie, ons onderwijs en nieuws.

Hero

Aanmelden bij scholen van iHub onderwijs in Zuid-Holland

Voor het aanmelden van een leerling op één van onze scholen van iHub onderwijs in Zuid-Holland gelden de volgende stappen.

Lees eerst alle stappen voordat u het aanmeldingsformulier invult en toestuurt.

Stap 1: aanvragen toelaatbaarheidsverklaring

U heeft met de huidige school van uw kind besproken dat speciaal onderwijs beter past. De huidige school vraagt een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij het samenwerkingsverband.

Is uw kind niet ingeschreven bij een school of stapt uw kind over van basisonderwijs (BAO, SBO, SO) naar voortgezet speciaal onderwijs (VSO)? Dan vraagt iHub onderwijs de toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband.

Is uw kind woonachtig in regio Rotterdam en heeft uw kind nog geen toelaatbaarheidsverklaring (TLV)? Dan loopt de aanvraag voor de TLV (en daarbij de aanmelding) via de centrale aanmeldroute van het samenwerkingsverband. Dit geldt niet voor:

 • Groep 8 leerlingen (schoolverlaters) die de overstap maken naar het VSO;
 • Leerlingen afkomstig van een zorginstelling;
 • Leerlingen die aangemeld worden voor behandeling en onderwijs (BeO).

Meer informatie over het aanmelden voor SO-scholen vindt u op de website: www.ppo.nl. Meer informatie over het aanmelden voor vso-scholen vind u op de website: www.koersvo.nl.

Stap 2: de leerling aanmelden bij iHub onderwijs

Klik (ná het lezen van alle stappen) onderaan deze pagina op de button ‘aanmelden’ om uw kind aan te melden. 

Na het inzenden van het volledig ingevulde formulier ontvangen u en de huidige school een e-mail met de bevestiging van de aanmelding.

Wanneer er geen zicht op plek is op de school van aanmelding, nemen wij in het kader van de wettelijke zorgplicht de aanmelding niet in behandeling. U ontvangt dan bericht hierover.

Stap 3: de huidige school levert gegevens aan

De huidige school levert de onderstaande documenten bij ons aan. Indien mogelijk doen zij dit via Onderwijs Transparant of Kindkans.

Aanmelden voor speciaal onderwijs (basisonderwijs):

 • Toelaatbaarheidsverklaring inclusief onderbouwing;
 • Aanvraagformulier Toelaatbaarheidsverklaring of bevestiging van toezegging Toelaatbaarheidsverklaring;
 • Ontwikkelingsperspectief (OPP) inclusief recente evaluatie en/of Groeidocument en indien beschikbaar het Onderwijskundig rapport (OKR);
 • Meest recente uitdraai uit het leerlingvolgsysteem (citoscores).

Aanmelden voor het speciaal voortgezet onderwijs: 

 • Toelaatbaarheidsverklaring inclusief deskundig advies van het samenwerkingsverband;
 • Aanvraagformulier Toelaatbaarheidsverklaring of bevestiging van toezegging Toelaatbaarheidsverklaring;
 • Ontwikkelingsperspectief (OPP) inclusief recente evaluatie en/of Groeidocument en indien beschikbaar het Onderwijskundig rapport (OKR);
 • Rapport van het huidige schooljaar;
 • Eind/overgangsrapport;
 • Citoscores 0/1/2/3 (VAS-toets).

Aanmelden voor leerlingen die overstappen van basisonderwijs (BAO/SBO/SO) naar voortgezet speciaal onderwijs (VSO):

 • Drempeltoets/entreetoets en eindschoolverlaters onderzoek voor leerlingen vanuit het SBO;
 • Meest recente uitdraai uit het leerlingvolgsysteem (citoscores);
 • Ontwikkelingsperspectief (OPP) inclusief recente evaluatie en/of Groeidocument en indien beschikbaar het Onderwijskundig rapport (OKR);
 • Schooladviesformulier met unieke code (door school te verkrijgen via Onderwijs Transparant)

Voor alle aanmeldingen aanleveren (indien aanwezig):

 • Psychodiagnostisch, orthopedagogisch en/of psychiatrisch onderzoek met een formele DSM-classificatie;
 • Rapportage hulpverlening;
 • Intelligentieonderzoek;
 • Dyslexieverklaring.

Stuur de gegevens per post naar:
Aanmeldbureau iHub onderwijs Zuid-Holland
Postbus 37056
3005 LB  Rotterdam

Of per mail naar:
aanmelden.onderwijszh@ihub.nl

Stap 4: iHub onderwijs onderzoekt de aanmelding

iHub onderwijs onderzoekt of de gewenste schoollocatie voor uw kind een passende onderwijsplek is. Dit onderzoek duurt 6 tot 10 weken en is een wettelijke termijn. 

Stap 5: de ouders ontvangen bericht over de aanmelding

U ontvangt een brief de aanmelding van uw kind. Als wij uw kind een passende onderwijsplek kunnen bieden, dan ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek. Uw kind kan alleen worden ingeschreven voor de school als u een geldige toelaatbaarheidsverklaring heeft. Als de school geen passende onderwijsplek kan bieden, ontvangt u ook een brief met toelichting.

Wanneer kunt u uw kind aanmelden voor het schooljaar 2023-2024:

 • De aanmelding van schoolverlaters groep 8 voor het 1e leerjaar VSO ontvangen wij bij voorkeur tussen zaterdag 1 januari 2023 en vrijdag 17 maart 2023. De kans op een lesplek wordt dan vergroot. Wij kunnen helaas niet garanderen dat er lesplek beschikbaar is. Wij streven er naar wanneer uw kind vóór 17 maart 2023 is aangemeld om vóór de meivakantie u en de betrokken onderwijspartijen te berichten of uw kind wel of niet geplaatst kan worden op een school van iHub onderwijs.
 • Aanmeldingen van schoolverlaters groep 8 voor het Kesper College en Rijnstroom College ontvangen wij bij voorkeur vóór 15 maart 2023.
 • Wanneer wij de aanmelding van zij-instromers en schoolverlaters vóór 17 maart 2023 hebben ontvangen, dan zal de behandeltermijn op 17 maart 2023 starten. Heeft u uw kind aangemeld voor het Kesper College of het Rijnstroom College dan is 15 maart 2023 de startdatum van de behandeltermijn.
 • Zij-instromers en schoolverlaters die ná 17 maart 2023 aangemeld worden voor het schooljaar 2023-2024 dienen wij uiterlijk vrijdag 26 mei 2023 te ontvangen. Ouders en betrokken onderwijspartijen ontvangen vóór de zomervakantie 2023 schriftelijk bericht of uw kind wel of niet geplaatst kan worden op een school van iHub onderwijs.

Voorrangsregel: aanmeldingen van leerlingen binnen ons eigen schoolbestuur hebben voorrang op plaatsing.

Heeft u vragen over het aanmelden van uw kind? Stuur dan een mail naar aanmelden.onderwijszh@ihub.nl of bel ons op 0800 - 45 67 899.